ELEMENTARY

Tiffany Choi Grade 1

Eila Seok Grade 2E

John Ra Grade 2J

Hayley Hwang Grade 3

Sara Cho Grade 4

Nick Kim Korean

Claire Bong Music

Hoon Kang Visual Arts

RaAh Kim Physical Education

Kong Kim Aquatics

Toby Kang ES Chaplain

Chan Hwang ES Operations